tirsdag den 18. september 2018

Stor guide til Vintage Port udkommer snart


Hvilke årgange er det nu lige, at et bestemt portvinshus har deklareret Vintage? Og hvordan tilbage i 1800-tallet? Opslag i bøger og på husets hjemmeside giver nogle svar, men er de udtømmende? Og er de korrekte?
Vi er sikkert mange, der har været i tvivl, når vi har skullet sammensætte en smagning eller har fundet nogle gamle flasker på internettet, og derfor har ønsket os en eller anden form for database, hvor samtlige vine var registreret. Men en sådan findes ikke, da registreringer, f.eks. hos portvinsinstituttet IVDP eller producenten selv, sjældent går langt tilbage i tiden og nogle gange er mangelfulde.
Sådan havde den engelske portvinsentusiast Julian D. A. Wiseman det også, hvorfor han tog konsekvensen og brugte 10 år på at dykke ned i arkiver hos de enkelte huse, hos importører, auktionshuse mv. for at samle oplysninger. Det hele er nu blevet samlet i bogen ”Port Vintages”, som er på vej til at blive udgivet.  
Eller som Julian D. A. Wiseman selv begrunder bogen:
”Hvilket år deklarerede de forskellige huse? Jeg spurgte dem, hvilket måtte være en indlysende vej til et svar, men de fleste anede det ikke. Så jeg har været igennem optegnelser hos importører og opkøbere, især i Storbritannien og USA, men også andre steder fra 1760´erne og frem og redigeret og samlet alle data i dette opslagsværk.”
Det er da også et digert værk, som der er kommet ud af det. Bogen bliver på over 640 sider, vil veje næsten 3 kg og bestå af 395.000 ord og 700 billeder. Den er ikke udkommet endnu, men vil blive trykt sidst på året og indbundet i det antal eksemplarer, som der indløber forudbestillinger på. Den vil altså ikke senere være til salg i den lokale boghandel eller på nettet. Og nej, billig er den heller ikke!
Det er ikke en bog, som læses fra ende til anden og fortæller historien om portvin. Det er et opslagsværk med lister – eller nærmest en registrant – hvor hus følger hus og årstal følger årstal, som det fremgår af de prøvesider, jeg har fået tilsendt, eller dem som er tilgængelige på bogens hjemmeside (se nedenfor).
Bogen består af en kort indledning, hvorefter følger afsnit med de forskellige huse. Her står så oplistet årstal med ”Vintage and Possible Vintages” opført med de relevante oplysninger og kildeinformationer. Grundigheden kan f.eks. ses af, at afsnittet om Dow´s fylder 36 sider, det med Taylor´s 38 sider og det med Sandeman 31 sider.


Om Sandeman Vintage 1863, som jeg nyligt smagte ved en Sandeman-smagning i København, kan man f.eks. læse, at den vitterligt er ”Produced and sold”, hvorefter der bl.a. refereres til en auktion i 1877 og til R. & H. Jeffersons lageroptegnelse fra Sandemans kælder i London.
Listen over huse med egne afsnit tæller 30 klassiske vintagehuse, men er altså Ikke komplet. Større huse som Andresen, Barros og Porto Cruz for at nævne nogle enkelte samt nye og mindre huse er ikke medtaget, men kan selvfølgelig dukke op i afsnittet ”Other Shippers”, som jeg ikke har set.


Julian Wiseman er uddannet i matematik og arbejder inden for finanssektoren.  Han smagte sin første portvin i 1987 og har siden smagt sig igennem utallige portvin. I 2016 blev han optaget som Cavaleiro i portvinsbroderskabet Confraria do Vinho do Porto.
Selv siger han om Vintage Port:
“Vintage Port er en fantastisk vin. For de, som kan lide storslåede, kraftige og robuste vine, er det ”The King of Wines”. Og så er der en ting ved Vintage Port, som ikke gælder for de fleste vine. Det er ikke hvert år den produceres og deklareres, men kun i de år, hvor druerne er tilstrækkeligt fremragende til det.”
Direkte adspurgt, hvad der er den største overraskelse, han stødte på, peger Julian straks på en Quinta do Noval Nacional, som er ældre end den legendariske fra 1931.
”Nacional 1927? Nej kom igen. Nacional 1927! Den er sat på auktion én gang, men er er den virkelig? Var det en fejl fra auktionshusets side? En forfalskning? Det kan vi ikke vide.” 
Problemet med den slags bøger er, at de bliver forældede, da der jo hele tiden kommer nye Vintages på markedet. For nu at blive ved Sandeman som eksempel står der i indledningen, at der kun to gange har været produceret Single Quinta Vintage – nemlig Quinta do Vau 1988 og Quinta do Seixo 2013, men siden er fulgt Quinta do Seixo 2015. Om dette når at blive revideret, inden bogen går til trykning, skal jeg ikke kunne sige, men alle udgivelser har en endelig deadline. Og samtidig er målet jo især at få styr på de gamle og ikke-registrerede årgange, mens det er nemmere at finde oplysninger på de nye andre steder herunder hos producenterne selv. I følge Julian selv er årene til og med 1986 omtalt fuldt detaljeret, mens årene efter og frem til 2016 er mindre udførligt omtalt.
”Port Vintages” er primært et værk for de, der samler eller køber gammel Vintage. Men er det så det autoritative værk?
”Jeg håber, bogen er så komplet som muligt og i al fald er det den mest komplette liste, der nogensinde er udgivet. Men jeg tør selvfølgelig ikke påstå, at den er helt komplet,”, siger Julian selv.
Givet er det i al fald, at bogen rummer mange oplysninger, som ikke kan findes andre steder. Som George Sandeman skriver i sit forord til bogen, var han ikke selv klar over, at der eksisterede Sandeman Vintage fra 1830 og 1850. Det er han nu – takket være Julians research.

Læs mere om bogen og se prøvesider her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar